GV Digitaal

Greenkeeping
Prikken

door Carl Dieryckx ism Kris Van Ingelgem

Je slaat af op de eerste hole.
Een mooie drive splijt de fairway in twee. Ook je approach shot vindt het midden van de green. De start van een mooie dag… en dan vind je de green terug in een zanderige toestand, volledig bedekt met kleine gaatjes.

‘Prikken’ is een klassieker. Vraag aan elke golfer om een bekende greenkeepers activiteit te benoemen... en prikken is het antwoord. Voor de éne speler een zegen, voor de ander een vloek. De eerste soort weet wat prikken inhoudt, de ander misschien iets minder. In dit artikel leggen we je nog even uit wat prikken betekent en waarom het zo belangrijk is.

 

Prikken heeft drie belangrijke functies:

 

Decompacteren

Decompacteren zorgt ervoor dat de bodem luchtiger wordt en meer water kan doorlaten. De mate van decompacteren is in functie van de structuur van de bodem. Een stevige bodem in klei is een ander verhaal dan een luchtige zandbodem.

 

Maken van kanaaltjes

Hierdoor kan het water makkelijker doorheen de green sijpelen én krijgt de bodem zuurstof. De kanaaltjes zorgen er ook voor dat het zand de bodem in kan.

 

Het inbrengen van het zand

Een gezonde green is een ‘schrale’ green. Dit betekent een hoog percentage aan zand zodat de green goeie punten scoort voor schimmelwering en waterdoorlaatbaarheid.

 

 

 

 

Prikken is iets wat je doet naargelang de behoefte van de bodem. Hier op AGS waar ik de baan onderhoud, prikken we twee keer met volle pennen en twee keer met holle pennen. Vroeger werd dit bij veel banen net na de winter gedaan, maar dat heeft weinig zin want het moment van dichtgroeien duurt dan te lang. Prikken is een erg arbeidsintensieve job én ook de green heeft het knap lastig om zich te herstellen.

 

Het beste is dus om enkel die volle pennen te gebruiken na de winter en holle pennen bij zeer groeizaam weer zodat de green zich optimaal kan herstellen.

 

De prikmachine

Op zo’n prikmachine kan je verschillende soorten pennen zetten. Holle pennen, volle pennen, beitelpennen en zelfs “frisco” pennen. Het verschil in pennen heeft ook meestal een andere functionaliteit. Volle pennen gebruik je om de grond te liften en los te wrikken. Met holle pennen kan je het materiaal eruit te halen en om daarna zand of graszaad in te brengen.

 

 

 

 

Prikken zonder pinnen

Er zijn nog andere technieken om greens gezond te houden. Een ‘hydroject’ bijvoorbeeld, deze machine werkt met waterkracht en hoge druk. Zo krijg je ook van die kanaaltjes waar lucht en nieuw materiaal de bodem in kan. Een top-changer is nog zo’n ander type toestel - dit werkt op dezelfde manier maar gebruikt water als vacuüm en trekt het zand mee de bodem in. Het grootste verschil is hier dat er geen materiaal is weggenomen en je er vrij snel terug op kunt spelen.

 

 

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be