GV Digitaal

Kent u het vlaggensysteem?

 

Trainers, begeleiders, clubbestuurders
en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken.
Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

Om hier toch eens rond stil te staan heeft het internationaal centrum ethiek in de sport vzw (Ices) verschillende instrumenten ontwikkeld waaronder het vlaggensysteem.  Ook voor Golf Vlaanderen is dit een belangrijk thema. Daarom werd er tijdens een infosessie voor de clubs uitleg gegeven door experten ter zake én elke club, die deelneemt in het jeugdsportfonds, kreeg het vlaggensysteem cadeau.

 

Het Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

 

Aan de hand van de zes criteria leer je lichamelijk en seksueel gedrag correct inschatten:

  1. Toestemming
  2. Vrijwilligheid
  3. Gelijkwaardigheid
  4. Context
  5. Ontwikkeling
  6. Zelfrespect

 

Aan de van deze criteria kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren.

  • Groene vlag = aanvaardbaar lichamelijk of seksueel gedrag
  • Gele vlag = licht grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag
  • Rode vlag = ernstig grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag
  • Zwart = zwaar grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag.

 

Het vlaggensysteem wordt geïllustreerd met dertig steekkaarten waarop allerlei situaties van grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag zijn getekend of beschreven. Telkens wordt er aangegeven hoe je de situatie kan beoordelen en gepast kunt reageren. Vaak worden er ook nuttige tips, acties en inzichten meegegeven die van toepassing kunnen zijn in jouw club.

 

Wil je hier graag meer over weten neem hier een kijkje.

 

In september 2018 zullen wij een ‘sport met grenzen’-bijscholing organiseren voor iedereen die werkzaam is binnen een club.  Blijf hiervan op de hoogte op ons infopunt.

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be