GV Digitaal

Marc Verneirt, secretaris-generaal,
bioloog en gebiologeerd door golf

door Carl Dieryckx

“Dat ik elke dag met mijn team kan samenwerken en hen motiveren. We zijn ondertussen met zeven, maar ik wil hier ‘s morgens samen een idee bedenken en het in de namiddag al kunnen realiseren. De dagelijkse sleur, daar doen we niet aan mee.”

 

Bovenstaande quote geeft goed weer hoe Marc zijn team, en bij uitbreiding golfend Vlaanderen, inspireert. Dit jaar is het zijn 20ste jaar in dienst van de federaties, zijn 17de als secretaris-generaal bij Golf Vlaanderen. Of de VVG, zoals het tot vorig jaar heette.

 

Bioloog met kennis over de golfsport

De federatie zocht destijds onder de beweging van het Europese ‘Committed to Green’ milieuprogramma een ecology officer.

 

“Elk land gaf er zijn eigen invulling aan. Zo zocht de Belgische golf federatie een milieucoördinator. Net afgestudeerd, werkte ik bij het Limburgs milieu onderzoeks- en adviesbureau Lisec. Mijn eerste contact met golf was het opstellen van een MER (milieueffectrapport) voor het project dat later Millennium Golf werd. Toen de federatie hun vacature bekend maakte, ging ik solliciteren. Ik was er blijkbaar de enige bioloog met wat kennis van golf.”

 

Marc kreeg de job en ging gedurende 3 jaar met zijn kennis als bioloog bij de federatie werken. De overgang van milieucoördinator tot secretaris-generaal bij een gloednieuwe federatie gebeurde tijdens een kleine crisis...

 

“Op een bepaald moment zaten we in vergadering waarbij 15 clubs op de helling stonden. Die golfclubs hadden problemen met ruimtelijke ordening- en milieu. We wilden daarom in gesprek gaan met de minister van Sport en Ruimtelijke Ordening. Doordat de KBGF geen regionale federaties had, kon de minister dit probleem niet bekijken...”

 

Hierdoor werd er werk gemaakt van regionale federaties, een groeiende vraag van verschillende clubs.

Eén van de vereisten om erkend te worden als Vlaamse sportfederatie was: de leiding moest in de handen liggen van een Master LO plus een andere Master. In de zomer van 2001 trok Marc zijn stoute schoenen aan en stapte naar zijn collega Karine Guerman: “Wat als we nu eens samen een beleidsplan opstellen? Met mijn ervaring in ruimtelijke ordening en jouw ervaring in de sport.”

 

En zo geschiedde. De tandem Marc en Karine werden gekozen door de voorzitter van de werkgroep om de Vlaamse golf federatie op te starten.

 

“Karine doet alles wat met de sport te maken heeft, en ik hou me bezig met alles wat niét met het sportieve te maken heeft. En zo werken we al 17 jaar samen aan dit project. Samen, dat is belangrijk. Ik ben dan wel secretaris-generaal, maar Karine is minstens evenveel Golf Vlaanderen als mezelf.

 

Ik herinner me nog het moment toen we verkozen werden. Een enorm leuk gevoel, maar de dag erna zit je daar wel. En nu? We zijn enkele dagen later al in onze auto gestapt om golfinitiatie te geven op een sportdag voor ambtenaren aan de VUB. Toen moesten we alles zelf doen, de handen uit de mouwen, met ons twee proberen een verschil te maken. Vandaag zijn we een kleine KMO geworden met 7 fulltime mensen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris-Generaal

“Het is niet zo dat ik hier de touwtjes alleen in handen heb en alle beslissingen neem. Een secretaris-generaal is een bruggenbouwer tussen de vrijwilligers, de bestuurders en de GV-personeelsleden. Elke 4 of 8 jaar wordt een nieuwe voorzitter verkozen. Hij heeft, samen met de Raad van bestuur, de bevoegdheid om beleidslijnen uit te zetten.

 

Mijn job bestaat er in om projecten uit te denken, pro-actief en vooruit te kijken, dossiers vast te pakken, voor te bereiden en die met veel passie te verdedigen bij onze Raad van Bestuur. Het is uiteindelijk de Raad van Bestuur die de finale beslissing heeft over die dossiers, waarna wij ze natuurlijk professioneel uitvoeren. Daar zorg ik samen met mijn team voor.”

 

20 jaar bij dezelfde werkgever aan de slag. Het is in deze tijd niet veel mensen gegeven.  Toch komt Marc Verneirt na al die jaren met evenveel enthousiasme naar het kantoor van Golf Vlaanderen. Als ik hem naar de toekomst vraag, komt het enthousiasme ook daar terug.

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be