GV Digitaal

Golf Vlaanderen verzorgt

vrijwilligerswerking tijdens de BKO

door Hugo Croes

18 jaar was het geleden, maar nu staat de Belgian Open terug op de kalender van de European Tour. Lee Westwood werd in 2000 de laatste winnaar en is dus "defending champion”.

 

Van 17 tot 20 mei wordt de Belgian-Knockout (BKO) gespeeld op de fairways van Rinkven. Bij alle betrokkenen, die
de organisatie verzorgen, voel je
de spanning stijgen.

 

Iedereen is enthousiast en heeft
er duidelijk zin in om er iets bijzonder
van te maken. De vrijwilligerswerking is door de organisator Pieters Prodcutions toevertrouwd aan Golf Vlaanderen. 
We praten met Jochem Sueters
van GV die de coördinatie doet.

 

 

 

 

Dag Jochem, alles ontstaat uit een idee, maar het moet nu gematerialiseerd worden en dat is een ander paar mouwen. Een belangrijk onderdeel van zo’n organisatie is het vinden van een vrijwilligersteam om de 18 championship holes te bemannen. Ik hoorde her en der: “hoe gaan ze die 400 vrijwilligers vinden?"

 

Dat is juist, maar via de kanalen van Golf Vlaanderen, Pieters Productions en Rinkven zijn we aan 660 aanmeldingen.

 

Een onverwacht resultaat, jullie zullen mensen moeten teleurstellen.

Wel een goed voorteken voor het succes van het tornooi: de clubs zijn helemaal mee, iedereen weet dat golf in de belangstelling staat.

 

Inderdaad, de teller liep op korte tijd heel snel op, er waren zelfs geïnteresseerden vanuit het buitenland. Dit toont aan dat het leeft bij de golfers, fijn om vast te stellen.

 

Hoe worden de vrijwilligers ingedeeld op het parcours?

 

Vooraleer we begonnen zijn met de indeling hebben we eerst een analyse gemaakt van het BKO-event. Het is een nieuw format, een nieuwe locatie, aangepast terrein, … Kortom heel wat factoren die mee bepalen hoe, wat, waar en hoeveel vrijwilligers moeten worden ingezet.

 

We hebben, naar analogie met het KLM Open, getracht om elke hole aan één club toe te wijzen. Dit is grotendeels gelukt maar op enkele holes zal er een samenwerking nodig zijn.

 

Elke hole heeft een hole-captain die per 6 holes zullen worden aangestuurd door een controlling marshal. Rinkven zal er als gastclub twee bemannen en ook meewerken aan de scoring.

 

De gehele Belgische “golf community” zal hetzij als vrijwilliger hetzij als bezoeker kunnen meegenieten van dit unieke BKO-event!

 

Wie gaat zorgen voor de catering van het "vrijwilligers-leger”?  Er moet voor gezorgd worden dat de troepen alert blijven …

 

Onze eigenste voorzitter Luc Feremans heeft zich geëngageerd om de Golf Vlaanderen-crewtent up-and-running te houden gedurende de 4 tornooidagen. Dit zal dé ontmoetingsplaats worden voor alle vrijwilligers! Ze krijgen hier voor of na hun “werkdag” een lekkere maaltijd aangeboden. Op zaterdagavond staat er voor hen zelfs een BBQ gepland.

 

Je sprak ook over de “village”, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

 

Met de “village” bedoelen we de inkom van het event, de publieke zone waar heel wat zaken verzameld staan, zoals de crewtent, de standhouders met o.a. BKO-merchandising, enkele foodtrucks, het leaderbord en natuurlijk onze eigen Start to Golf-village. Dit is een deel van de zone die we invullen samen met de collega’s van AFGolf om mensen die nog geen golf spelen te ontvangen voor een kennismaking met de sport.

 

Ze kunnen een eerste balletje slaan, er is een initiatie parcours én er worden begeleide bezoeken aan de wedstrijd voorzien. Iedereen is welkom, jong en oud. We gaan ook scholen uitnodigen om de jeugd warm te maken voor de golfsport.

 

De “village” zal het vertrekpunt worden voor de bezoekers om te genieten van een uiterst unieke golfervaring.

 

Wij zijn alvast benieuwd naar wie Lee Westwood zal opvolgen!

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be